Huisartsenpraktijk Limbricht

 

Klachten.

Heeft u een klacht over de huisartsenpraktijk, bespreekt dit dan in eerste instantie met de huisarts, praktijkondersteuner of assistente. Een klacht kan te maken hebben met uw behandeling, bejegening of met bijvoorbeeld de telefonische bereikbaarheid van de zorgaanbieder. Als uw zorgaanbieder niet weet dat u ontevreden bent, kan hij of zij uw klacht ook niet proberen op te lossen. Komt u er samen niet uit dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris van SKGE. Onze huisartsenpraktijk is aangesloten bij de SKGE per 01-01-2017 conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Mocht de klachtbemiddeling van de klachtenfunctionaris ook niet lukken, dan kan de klager de klacht als geschil voorleggen aan de geschillencommissie Huisartsenzorg. De geschillencommissie bestaat uit een onafhankelijke jurist (een (voormalig) rechter), een vertegenwoordiger namens de patiënten, een deskundige op het gebied van de huisartsenzorg en een ambtelijk secretaris.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de website https://www.skge.nl/ of kunt u contact opnemen via: 

Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
tel: 088 0229100
e-mail: info@skge.nl