Huisartsenpraktijk Limbricht

 

Klachten.

Niet tevreden? 
Wij doen ons best om zorgvuldig te werken en een hoge kwaliteit van zorg te bieden. Toch kan het voorkomen dat u (patiënt, mantelzorger, collega-zorgverlener) niet tevreden bent over onze werkwijze of over de contacten in onze praktijk, of misschien wilt u ons wijzen op een punt ter verbetering. Een klacht kan te maken hebben met uw behandeling, bejegening of met bijvoorbeeld de telefonische bereikbaarheid van de zorgaanbieder. Wij ontvangen graag signalen om de kwaliteit van onze zorgverlening te verhogen. Samen met u zoeken we dan naar een verbetering of oplossing. 

1. Hoe meldt u een klacht of verbeterpunt bij de huisartsenpraktijk?
U kunt telefonisch, schriftelijk of via de mail uw klacht indienen.
Telefoonnummer: 046-4521725  (maandag t/m vrijdag 8.00-17.00 uur)
E-mail: info@huisartsenpraktijklimbricht.nl

Hoe werkt de klachtenregeling?
De manier waarop uw klacht wordt afgehandeld, hangt af van de inhoud van uw klacht en uw bedoeling. De klachtenprocedure verloopt als volgt:
• De ontvangst van uw telefonische melding, brief, e-mail wordt binnen 10 werkdagen schriftelijk of mondeling aan u bevestigd;

• Uw klacht wordt daarna door onze praktijkmanager binnen 1 maand met u besproken;

• Wanneer de klacht gaat over een zorgverlener(s) die u heeft behandeld, neemt de praktijkmanager contact op met deze persoon, indien u dat wenst.

• Wij hanteren een termijn van 6 weken om tot een besluit te komen. Als het nodig is kan deze termijn eenmalig met 4 weken worden verlengd, u wordt hier dan over geïnformeerd.

• Indien u dat wenst, vindt een bemiddelingsgesprek plaats.2. Indienen van de klacht bij de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
Het kan zijn dat bovengenoemde mogelijkheden niet tot een oplossing hebben geleid of in uw situatie niet van toepassing zijn. In dat geval kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (www.skge.nl). Onze huisartsenpraktijk is aangesloten bij de SKGE per 01-01-2017 conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Na ontvangst van uw klacht neemt een klachtenfunctionaris contact met u op over de te volgen procedure. De SKGE is bereikbaar via:

Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
tel: 088 0229100
e-mail: info@skge.nl
Hoe werkt de klachtenfunctionaris? 
Wanneer de klachtenfunctionaris uw klacht ontvangt, worden u en de betrokken zorgverlener geïnformeerd over de te volgen procedure. Om uw klacht goed te kunnen beoordelen, wordt alle informatie die nodig is verzameld. Ook kan de klachtenfunctionaris u en de zorgverlener en/of de zorggroep de gelegenheid geven de klacht toe te lichten en erop te reageren. Uiteindelijk volgt er een uitspraak die zegt of de klacht al dan niet gegrond (terecht) is en eventueel welke maatregelen worden ingezet. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. Omdat de klachtenfunctionaris geen bindende uitspraken doet, zijn de zorgverleners en de zorggroep formeel niet verplicht om de uitspraak op te volgen. De praktijk wijst echter uit dat zij meestal serieus rekening houden met de adviezen en aanbevelingen van de klachtencommissie.

Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht?
U kunt het oordeel dan neerleggen bij de geschillencommissie van de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg. De geschillencommissie zet in eerste instantie in op bemiddeling. mocht dat niet lukken dan kan de commissie een juridisch bindende uitspraak doen.