Huisartsenpraktijk Limbricht

 

Praktijkinformatie


Wij werken uitsluitend op afspraak

 

Om een afspraak te plannen kunt u contact opnemen met de assistente.  Als u een afspraak wilt maken op het spreekuur van de huisarts informeert de assistente naar de reden van uw komst. Dit heet triage. Triage zorgt ervoor dat u, als patiënt de juiste zorg krijgt, op het juiste moment, door de juiste hulpverlener.  Om een aantal redenen is het belangrijk dat triage wordt verricht: 


– De assistente maakt een inschatting van de snelheid waarmee iemand met zijn/haar klachten geholpen moet worden. Het toekennen van de juiste hulp of actie bij de vraag van een patiënt; bijvoorbeeld een (spoed)afspraak, een (spoed)visite, een advies of recept.

– De juiste tijd wordt ingepland, bijvoorbeeld een enkel of een dubbel consult. 

– De juiste hulpverlener wordt ingeschakeld (Huisarts, POH-S, POH-GGZ, assistente etc.) 

De assistente is, net zoals uw huisarts, verplicht uw informatie vertrouwelijk te behandelen en heeft beroepsgeheim. 

Speciale training

De assistentes zijn speciaal opgeleid om triage te verrichten en bezitten voldoende medische kennis. Cindy, Ellen en Anne hebben hier een training voor gevolgd en dit wordt regelmatig herhaald. Er zijn medische klachten of vragen, die de assistente op basis van bepaalde protocollen zelfstandig kan afhandelen met een (zelfzorg)advies. Dit onder supervisie van de huisartsen.
 

Mevrouw drs. E.G.J. Nitsch is aanwezig op:  maandag, woensdag en donderdag. 

Meneer drs. P.H.W. Beckers is aanwezig op: maandag, dinsdag, donderdagochtend en vrijdag.


Voor een afspraak op het spreekuur zijn standaard 15 minuten beschikbaar. Denkt u meer tijd nodig te hebben, omdat u bijvoorbeeld meerdere klachten wilt bespreken, geef dit dan door aan onze assistente zij reserveert dan meer tijd voor u.  
  

Huisbezoek.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, gehandicapt of slecht ter been bent om naar de praktijk te komen. De assistente beoordeelt, eventueel na overleg met de huisarts, of een huisbezoek wordt afgelegd. Houdt u er rekening mee dat in de praktijk de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling vaak beter zijn.

Het huisbezoek is
niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het reguliere spreekuur te komen. Visites kunt u telefonisch aanvragen bij voorkeur voor 10:00.


Telefonische bereikbaarheid/Telefonisch spreekuur

Voor het plannen van afspraken, het opvragen van uitslagen, advies en dergelijke kunt u bellen met de assistente tussen 8:00 en 12:00 en tussen 14:00 en 17:00 De assistente kan vaak zelf antwoord/advies geven op uw vragen of u kunt na overleg met de huisarts in de middag terugbellen.


Heeft u een korte vraag die u graag zelf telefonisch met de huisarts wilt bespreken, bel dan bij voorkeur voor 10:00 met de assistente. De assistente zal in het kort vragen naar de klacht die u met de huisarts wilt bespreken en zal vervolgens een terugbel verzoek voor later op de dag/ de volgende  dag noteren, de huisarts neemt dan telefonisch contact met u op.


Bloedprikken

Er wordt wekelijks op woensdag en vrijdag tussen 08:00-10:00 bloed geprikt in de praktijk. De bloedafname wordt gedaan door een medewerker van de Zuyderland prikdienst. Materialen inleveren (zoals een kweek) kan ook op woensdag en vrijdag vóór 10:00. 


Praktijkondersteuner Somatiek (POH-S) 

In onze praktijk is Thera Ruijters werkzaam als praktijkondersteuner somatiek (POH-S). 

Thera is in even weken aanwezig op: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag

In oneven weken is Thera aanwezig op: maandag, woensdag en vrijdag

De praktijkondersteuner somatiek biedt zorg en ondersteuning aan chronisch zieken en ouderen. Bijvoorbeeld bij diabetes, astma, longziekten en hart- en vaatziekten.


De praktijkondersteuner somatiek is er ook voor het stukje preventie van hart- en vaatziekten. Hiervoor is het CVRM spreekuur. Dit spreekuur is speciaal voor mensen die een hart- en vaatziekte hebben of een hoger risico hebben op het ontstaan hiervan. Uw leefstijl en risicofactoren zoals een hoge bloeddruk of een hoog cholesterol spelen hierbij een belangrijke rol.


Ook voor stoppen met roken kunt u terecht bij de praktijkondersteuner somatiek.  
   

Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ)

In onze praktijk is Dionie Steinen werkzaam als praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ). 

Dionie is aanwezig op: dinsdag, woensdag en donderdag.

De praktijkondersteuner GGZ ondersteunt de huisarts bij de behandeling van patiënten met psychische klachten. De praktijkondersteuner GGZ inventariseert en analyseert wat er bij u speelt en bespreekt samen met u de mogelijke vervolgstappen.


Opleidingspraktijk

Sinds kort is onze praktijk is een opleidingspraktijk. Wij vervullen een belangrijke rol bij het aanbieden van onderwijs aan studenten die een medische (beroeps)opleiding volgen, zoals studenten geneeskunde, artsen in opleiding tot huisarts en doktersassistenten in opleiding. Wij vinden het belangrijk om nieuwe zorgverleners op te leiden binnen de praktijk. Vanwege de tekorten aan zorgpersoneel maar ook om zelf op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen. Dit betekent dat u te maken kunt krijgen met stagiaires, co-assistenten of huisartsen in opleiding. Dit wordt altijd gemeld van tevoren en u kunt hier bezwaar tegen maken bij de assistente als u dit liever niet heeft.

Huisarts in opleiding

Dit is een arts die de driejarige beroepsopleiding tot huisarts volgt. Een HAIO is volledig bevoegd voor alle geneeskundige handelingen inclusief het uitschrijven van medicatie en het verwijzen naar een specialist. De huisarts in opleiding doet zelfstandig spreekuur onder supervisie van de opleider. De patiëntencontacten worden dagelijks nabesproken met de opleider. Wanneer het nodig is, gebeurt dit ook wel tijdens het consult.
Per 01-03-2024 is mevrouw drs. Voss bij ons gestart als huisarts in opleiding (HAIO). Zij zal gedurende een jaar in de praktijk aanwezig zijn.
We kijken met enthousiasme uit naar de samenwerking in de praktijk!

drs. Voss is aanwezig op dinsdag, woensdag en vrijdag. 


*Zorg door een praktijkondersteuner wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U betaalt géén eigen risico en ook geen eigen bijdrage.* 

(Wordt er een onderzoek ingezet buiten de praktijk, bijvoorbeeld: er wordt bloed geprikt → dit wordt in het ziekenhuis nagekeken en gaat daarom dus wel van uw eigen risico af. Heeft u hier vragen over? Kijk dan in uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar. (Komt u er niet uit? Vraag dan de assistente).