Huisartsenpraktijk Limbricht

 

Nieuws Huisartsenpraktijk Limbricht

Welkom op de nieuwspagina van Huisartsenpraktijk Limbricht, wij zullen hier regelmatig een bericht plaatsen over  actualiteiten in onze huisartsenpraktijk. Hieronder ziet u ook de ''nieuws feed'' van thuisarts.nl, hier vind u betrouwbare en onafhankelijke informatie én adviezen van uw arts over gezondheid en ziekte. 

Nieuwe huisarts in opleiding

Per 01-03-2024 is mevrouw drs. Voss bij ons gestart als huisarts in opleiding (HAIO). Zij zal gedurende een jaar in de praktijk aanwezig zijn.
We kijken met enthousiasme uit naar de samenwerking in de praktijk!

drs. Voss is aanwezig op dinsdag, woensdag en vrijdag.

Huisarts in opleiding
Dit is een arts die de driejarige beroepsopleiding tot huisarts volgt. Een HAIO is volledig bevoegd voor alle geneeskundige handelingen inclusief het uitschrijven van medicatie en het verwijzen naar een specialist. De huisarts in opleiding doet zelfstandig spreekuur onder supervisie van de opleider. De patiëntencontacten worden dagelijks nabesproken met de opleider. Wanneer het nodig is, gebeurt dit ook wel tijdens het consult.


We worden momenteel veel gebeld door hoestende en proestende mensen.

Mensen vragen om medicijnen of willen controle van hun longen. Dit is meestal echt niet nodig.

Hoesten komt bijna altijd door een virus. Hier helpen geen medicijnen tegen! Ouderwets een dropje of zuurtje om de keel te smeren en uitzieken maar.

Mensen vragen vaak om een recept voor Codeïne. Dit werd vroeger gegeven als hoestdempend middel. Echter is uit onderzoek gebleken dat het niet beter helpt dan een dropje of zuurtje, maar wél vervelende bijwerkingen kan geven (moe, suf, duizelig, moeilijke stoelgang). Daarom geven wij dit liever niet!

Pijn of koorts? Dan helpt Paracetamol echt het allerbeste! Je mag vier keer per dag twee Paracetamol van 500mg tegelijk nemen.

Mensen vragen vaak om “een kuurtje”. Hiermee wordt antibiotica bedoeld. Antibiotica maken bacteriën kapot. We geven dus alleen “een kuurtje” als we denken aan een bacteriële infectie. Een bacteriële infectie maakt mensen vaak zieker dan een virale infectie. Ook meten we in het bloed dan vaak hoge ontstekingswaarden.

Heel vaak heeft u dus geen dokter nodig en is het echt, hoe lastig ook, een kwestie van uitzieken. Wij kunnen er niet voor zorgen dat klachten sneller over gaan.

Wanneer is het wél verstandig om te bellen?

  • je bent kortademig terwijl je rustig zit/ligt
  • je piept of bromt bij het ademen
  • je hebt koorts en raakt hierbij suf of in de war
  • je hoest bloed op
  • je bent bekend met een verminderde afweer

Onze assistentes vragen alle klachten goed uit. Daarna geven ze u advies, of er wordt met een dokter overlegd, of u krijgt een afspraak of huisbezoek.

Beterschap allen!

Zie ook:

www.thuisarts.nl en zoek op hoesten of griep
www.moetiknaardedokter.nl
(bron: diverse websites)


Griep- en pneumokokkenvaccinaties

Het is weer tijd voor de jaarlijkse griep en/of de pneumokokken vaccinatie.

De griepprik zal gezet worden op donderdag 16 november 2023
Indien u in aanmerking komt voor de griepprik ontvangt u tussen 16 en 29 oktober een oproepbrief per post.
Heeft u na 31 oktober geen brief ontvangen maar denkt u wel in aanmerking te komen voor een griepprik? Neem dan contact op met de assistente.

De pneumokokkenprik zal ook gezet worden op donderdag 16 november 2023.
Indien u in aanmerking komt voor de pneumokokkenprik ontvangt u tussen 16 en 29 oktober een oproepbrief per post.
Bent u geboren tussen 1 januari 1957 en 31 december 1960? Dan wordt u dit jaar uitgenodigd voor de pneumokkenprik.

U wordt verzocht, in verband met spreiding van de drukte, te komen op de aangeven tijd in de brief.

Belangrijk!
Indien u in aanmerking komt voor de pneumokokken vaccinatie dient u alleen te komen op de tijd die aangegeven is in de uitnodiging van de pneumokokken.
Mocht u niet kunnen op 16 november? Dan kunt u ná die dag contact opnemen voor een nieuwe afspraak.


Per 01-03-2023 is dhr. drs. Janssen bij ons gestart als huisarts in opleiding (HAIO). Hij zal gedurende een jaar in de praktijk aanwezig zijn.

Drs. Janssen heeft reeds ervaring opgebouwd in het ziekenhuis en in de ouderengeneeskunde over de afgelopen 2 jaar. We kijken met enthousiasme uit naar de samenwerking in de praktijk!

Huisarts in opleiding (HAIO)

Dit is een arts die de driejarige beroepsopleiding tot huisarts volgt. Een HAIO is volledig bevoegd voor alle geneeskundige handelingen inclusief het uitschrijven van medicatie en het verwijzen naar een specialist. De huisarts in opleiding doet zelfstandig spreekuur onder supervisie van de opleider. De patiëntencontacten worden dagelijks nabesproken met de opleider. Wanneer het nodig is, gebeurt dit ook wel tijdens het consult.


Heeft u al akkoord gegeven voor het LSP(Landelijk Schakelpunt)?

Goede, veilige en snelle zorg – dat willen we allemaal. Of je nu chronisch ziek bent, of na een ongelukje op de huisartsenpost komt. Die goede, veilige en snelle zorg begint met informatie. Informatie over jouw gezondheid op dat moment. Want niet alle zorgaanbieders weten waar jij last van hebt (gehad). Gelukkig kunnen zij belangrijke gegevens over jouw gezondheid met elkaar delen via het Landelijk Schakelpunt. Uitwisselen mag alleen als het nodig is voor jouw behandeling. En alleen als jij daar toestemming voor hebt gegeven.

Jouw toestemming kun je op drie manieren regelen:

Optie 1: Mondeling: geeft het door aan bij de assistente
Optie 2: Via een ingevuld toestemmingsformulier, deze download u hier:  Toestemmingsformulier
Optie 3: Vul het toestemmingsformulier in op onze website, klik hier
Optie 4: Regel het online op Volgjezorg*


*Online regelen kan door in te loggen op je 'Persoonlijke omgeving'. Ga dan naar de tegel ‘Toestemmingen’ en volg de instructies.Griepprik en Pneumokokkenprik

De griepprik zal gezet worden op 10 november 2022. Indien u in aanmerking komt voor de griepprik ontvangt u een oproepbrief per post. 

Heeft u na 31 oktober geen brief ontvangen maar denkt u wel in aanmerking te komen voor een griepprik? Neem dan contact op met de assistente.

De pneumokokkenprik zal ook gezet worden op 10 november 2022. Indien u in aanmerking komt voor de pneumokokkenprik ontvangt u een oproepbrief per post.

Bent u geboren tussen 1 januari 1953 en 31 december 1956? Dan wordt u dit jaar uitgenodigd voor de pneumokkenprik. 

De pneumokokkenprik geeft extra bescherming tegen longontsteking. Vooral mensen van 60 jaar en ouder kunnen sneller en erger ziek worden door pneumokokken. 


Bloed prikken in de praktijk

Vanaf 01-10-2022 wordt er op woensdag en vrijdag bloed geprikt in onze praktijk door Zuyderland, de prikdienst is aanwezig van 08:00-10:00 en werkt volgens afspraak. Met deze wijziging komt het bloed prikken op dinsdag te vervallen. 


Co-assistent

Periodiek zullen er, voor periodes van 8 weken, co-assistenten in onze praktijk werkzaam zijn.
Co-assistenten zijn medisch studenten die hun eerste, voornamelijk theoretische, deel van de opleiding hebben afgerond: Het bachelorexamen. Tijdens het tweede deel, "de co-schappen", doen ze hun praktische vaardigheden en ervaring op. Ze werken op de verschillende afdelingen van een ziekenhuis maar ook, verplicht, in een huisartsenpraktijk. Ze werken niet zelfstandig. Wanneer een co-assistent u heeft gezien zal dat in vrijwel alle gevallen direct worden gevolgd door een controle door de huisarts zelf. Onze assistentes kunnen u toestemming vragen om eerst door de co-assistent gezien te worden. Daarna komt altijd de huisarts nog bij u.
Per 24-08-2022 zal mevrouw Minne van den Noortgate gedurende 8 weken aanwezig zijn als co-assistent. ! Actieweek !
Wij voeren actie voor goede huisartsenzorg


Van maandag 27 juni tot en met vrijdag 1 juli voert onze praktijk, samen met alle andere huisartsen in Nederland, actie om aandacht te vragen voor de druk op de huisartsenzorg.

Dat doen we in het belang van al onze patiënten. We vinden dat in Nederland iedereen terecht moet kunnen bij een huisarts. Maar dat staat onder druk. De werkdruk in de huisartsenzorg is hoog en wanneer we patiënten verwijzen naar het ziekenhuis en de ggz zijn er vaak lange wachtlijsten.

We willen:
- meer tijd hebben voor onze patiënten;
- minder drukte in de avond-, nacht- en weekenddiensten;
- betaalbare huisvesting voor alle huisartsenpraktijken;
- dat de wachtlijsten in ziekenhuizen, de ggz en jeugdzorg worden opgelost.

Op vrijdag[middag] 1 juli gaan we met veel huisartsen en medewerkers naar het Malieveld in Den Haag voor een manifestatie. Daarom is onze praktijk die dag gesloten. Voor spoedgevallen zijn we wel bereikbaar

Wilt u ons steunen in deze actie? Kijk op www.huisartseninactie.nl/doe-mee/ hoe u dat kunt doen.


Gezonde leefstijl

Wij als huisartsenpraktijk vinden leefstijl een belangrijk onderdeel van de zorg. Met een gezonde leefstijl verbeter je de kwaliteit van leven, verminder je de kans op chronische ziekte (o.a. hart- en vaatziekten/diabetes) en kan het gebruik van medicatie vaak worden verminderd/voorkomen.
Het stimuleren en begeleiden van patiënten naar een gezondere leefstijl is voor ons een prioriteit. Wilt u graag uw leefstijl veranderen moet weet u niet hoe te beginnen? Neem dan contact op met de praktijk en wij zorgen voor een passend advies.

Mondkapjes beleid in de praktijk

Vanaf 25 februari is een mondkapje alleen nog verplicht in het openbaar vervoer, personenvervoer, op stations, vliegvelden en in het voorgezet onderwijs.
Wat houdt dit in voor uw bezoek aan de praktijk?
U bent niet verplicht een mondkapje te dragen, uiteraard mag dit wel als u dit prettig vind. Wij vragen u wél de 1,5 meter afstand te houden. Als de huisarts/assistente/praktijkondersteuner lichamelijk onderzoek verricht óf om een andere reden de 1,5 meter afstand niet kan houden zal de huisarts/assistente/praktijkondersteuner een mondkapje dragen.

Belangrijk bericht over boostervaccinatie

Op dit moment krijgen we veel (begrijpelijke) vragen over het beleid rondom de boostervaccinatie tegen Covid-19. Vanuit de media zult u ongetwijfeld hebben vernomen dat in bepaalde regio’s huisartsenpraktijken helpen en ondersteunen bij de plaatsen van de boosterprikken voor Covid-19. Dit gebeurt op dit moment onder andere in Zuid-Oost Brabant en Midden- en Noord-Limburg. Hiertoe is besloten omdat in deze regio’s de GGD hulp nodig heeft van de huisartsen om de boosterprikken tijdig te plaatsen.

Voor regio Zuid-Limburg (waar Limbricht e.o. toe behoort) is besloten dat de GGD verantwoordelijk zal blijven voor het plaatsen van de boosterprikken. De GGD heeft haar capaciteit dusdanig opgeschaald zodat zij medio januari alle Zuid-Limburgers van 18 jaar en ouder een boosterprik kunnen geven. Er is hierin geen taak / mogelijkheid voor de huisarts.

Dit is besloten in een onderling overleg tussen GGD Zuid-Limburg, de huisartsenkoepels en overige betrokken zorgpartijen en komt overeen met de nieuwe richtlijn van VWS.

Praktisch houdt dit in dat wij als huisartsenpraktijk geen mogelijkheid hebben om op dit moment een (grootschalige) boostercampagne vanuit de praktijk op te starten. 


Heeft u klachten passend bij corona? Kom dan niet naar de praktijk maar neem telefonisch contact met ons op: 046-4521725

De meest voorkomende klachten bij COVID-19:

  • Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
  • Hoesten
  • Benauwdheid
  • Verhoging of koorts
  • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping

Bij klachten zoals bovenstaand beschreven verzoeken wij u alvorens een bezoek aan de praktijk een Covid PCR-test bij de GGD te laten doen. Een afspraak maken kan via:  https://coronatest.nl/ of door te bellen met 0800-1202

Meer vragen over het coronavirus? Klik dan hier


Enquête digitalisering in de huisartsenpraktijk

Wij zijn momenteel bezig onderzoek naar de behoeftes en wensen van onze patiënten m.b.t. het digitaliseren van de zorg.  U kunt ons hierbij helpen door de enquête in te vullen. Het onderzoek zal ongeveer 5 minuten van uw tijd in beslag nemen. Er zal betrouwbaar met uw gegevens worden omgegaan en de resultaten worden geheel anoniem verwerkt.

Klik hier om naar de enquête te gaan. 


Griep- en pneumokokkenvaccinaties

Het is weer tijd voor de jaarlijkse griep en/of de pneumokokken vaccinatie.

Vanaf 18 oktober kunt u de uitnodiging thuis verwachten. De vaccinaties worden gezet op donderdag 18 november.

U wordt verzocht, in verband met spreiding van de drukte, te komen op de aangeven tijd in de brief.

Belangrijk!

Indien u in aanmerking komt voor de pneumokokken vaccinatie dient u alleen te komen op de tijd die aangegeven is in de uitnodiging van de pneumokokken.  

Indien er nog vragen zijn kunt u telefonisch of per mail (info@huisartsenpraktijklimbricht.nl) contact opnemen met de assistente.  


Jongeren vanaf 12 jaar kunnen een afspraak plannen voor coronavaccinatie bij GGD

Vanaf 02 juli kunnen ook jongeren vanaf 12 jaar een afspraak maken voor de corona vaccinatie. Zij worden per geboortejaar uitgenodigd.

Eerst zijn de 17-jarigen aan de beurt. Zij kunnen vanaf 02 juli, 10 uur, een afspraak maken. Dit kan telefonisch met de GGD of met DigiD via de gebruikelijke site. De dagen daarna volgen de jaren 2005, 2006 etc. 

Wilt u hier meer informatie over, kijk dan eens op:

https://coronavaccinatie.nl/jongeren

Eind juni keuzemogelijkheid voor Janssen-vaccin van start 

Vanaf 21 juni kunnen alle 18-plussers zich bij de GGD melden voor een afspraak met het Janssen-vaccin. Mensen die al een afspraak hebben staan voor vaccinatie met een ander vaccin maar toch Janssen willen, kunnen hun afspraak omzetten.

Meer informatie ️ 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2021/06/11/eind-juni-keuzemogelijkheid-voor-janssen-vaccin-van-start


Tweede pinksterdag 24 mei praktijk gesloten!

In verband met Pinksteren is onze praktijk a.s. maandag 24 mei gesloten.

Voor dringende klachten die niet kunnen wachten tot de volgende dag kunt u contact opnemen met de huisartsenpost, tel: 046-4009925


Coronavaccinatie 17 mei

Wegens de coronavaccinatie op 17 mei in onze praktijk zijn wij deze middag alleen voor spoed bereikbaar. Herhaalrecepten kunnen via de website besteld worden en korte vragen mogen eventueel ook via het contactformulier op de website gesteld worden.

18 mei zijn wij vanaf 08:00 weer telefonisch bereikbaar!


Paasmaandag 5 april praktijk gesloten!

In verband met Pasen is onze praktijk a.s. maandag 5 april gesloten.

Voor dringende klachten die niet kunnen wachten tot de volgende dag kunt u contact opnemen met de huisartsenpost, tel: 046-4009925