Huisartsenpraktijk Limbricht

 

Nieuws Huisartsenpraktijk Limbricht

 

Nieuws


Terug naar overzicht

16-01-2017

Rijbewijskeuring

Voor patiënten die zijn ingeschreven in de praktijk mogen wij geen rijbewijskeuringen uit voeren. Dit zou in strijd zijn met de regels van de KNMG, waarop de (tucht)rechter toeziet. Voor een dergelijk oordeel moet een ander dan de behandelend arts worden benaderd, zodat de vertrouwensrelatie niet onder druk komt te staan.

Patiënten die niet zijn ingeschreven in de praktijk, kunnen wel bij onze huisartspraktijk terecht voor een rijbewijskeuring. Dit geldt enkel voor keuring van het B of BE type. Wilt u uw rijbewijs C1, C, D1 of D, eventueel met aanhanger (E), halen of vernieuwen? Dan moet u zich laten keuren door een bedrijfsarts of gecertificeerde arbodienst. Op de website van de SBCA vindt u een overzicht van gecertificeerde arbodiensten. Voor bedrijfsartsen kunt u de Zorgkaart Nederland raadplegen.

Een medische keuring is verplicht voor personen van 75 jaar en ouder die een vernieuwing van hun rijbewijs willen aanvragen. Daarnaast kan sprake zijn van een medische indicatie op basis waarvan uw huidige rijbewijs een beperkte geldigheidsduur heeft. De rijbewijskeuring bestaat uit verschillende onderdelen:

- De zgn. ‘Eigen verklaring’ dient bij het gemeentehuis te worden afgehaald en worden ingevuld. U kunt deze ook downloaden van de website van het CBR. De Eigen Verklaring wordt tijdens de keuring met u doorgenomen.
- Beoordeling van de algemene lichamelijke en geestelijke conditie. Het gaat hierbij om o.a. het functioneren van de armen, benen en de wervelkolom. Ook wordt de bloeddruk gemeten, het gezichtsvermogen getest en wordt er urine-onderzoek gedaan.

U dient het volgende mee te brengen naar de keuring
- de ingevulde ‘Eigen verklaring’.
- uw oude rijbewijs / paspoort / identiteitskaart
- uw bril of contactlenzen (indien u die heeft)
- uw medicijnen
- een plastic potje met verse urine.

(de urine mag niet ouder dan 2 uur zijn, een potje is verkrijgbaar bij apotheek en drogist, of evt. bij de huisartspraktijk)

De kosten voor een rijbewijskeuring bedragen €37,90 incl BTW en dienen na afloop van de keuring contant voldaan te worden. Na de keuring door de huisarts beoordeelt de keuringsarts van het CBR beoordeelt uw rijgeschiktheid, U krijgt hierover bericht van het CBR.Terug naar overzicht